Сигурност на магазин за пижами ReSleep.bg

Никой не може да види или редактира личната Ви информация без да знае потребителското ви име и парола. Желателно е да запомните паролата си и да не я записвате с цел да не попадне в чужди ръце!

 

 

„Кристи 04” ООД/"Хепи Хоум Инвест" ООД се задължават да защитават предоставената от вас информация. 
За регистрация в магазина са необходими Вашето име, адрес, e-mail и телефон за връзка.

 

 

„Кристи 04” ООД/"Хепи Хоум Инвест" ООД не носят отговорност по отношение на действия, извършвани посредством предоставена невярна информация от потребител. Личните данни записани при регистрацията на клиента се считат за строго конфиденциални и никога няма да се предоставят на трети лица. Информацията ще се използва единствено и само за изпълнение на поръчката ви.

 

 

„Кристи 04” ООД/"Хепи Хоум Инвест" ООД ще разкрият личната Ви информация без уведомление само ако това бъде изискано от закона със съответното съдебно разрешение.

 

 

„Кристи 04” ООД/"Хепи Хоум Инвест" ООД може да осигурят хипер връзки към други интернет страници и сайтове. „Кристи 04” ООД/"Хепи Хоум Инвест" ООД не носят отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, във връзка с използването, достъпа или достоверността  на тези материали и съдържание.

 

 

Във връзка с определени функций в сайта имаме нужда от следните лични данни:

  1. При регистрация: вашата електронна поща за вход в ReSleep.bg
  2. При абонамент за информационен бюлетин: вашата електронна поща
  3. При поръчка: Име, Адрес, Електронна поща, Телефон

Вашите данните няма да бъдат предоставяни на трети лица (Изключение правят случаите в които сте избрали да получите Вашата поръчка чрез куриер). Данните ще бъдат използвани само за изпълнение на вашата поръчка или с маркетингова цел (само при абонамент за информационен бюлетин!).